Mr. Arthur Vonken

Mr Vonken is advocaat sedert 1987. Hij is destijds begonnen bij de gerenommeerde strafpleiter mr Hiddema. Mr. Vonken is 7 1/2 jaar later zijn eigen kantoor gestart en doet sindsdien alleen strafzaken, zowel grote en publiciteitsgevoelige zaken maar net zo goed zaken die zich meer in de anonimiteit bevinden en waarvan de client ook liever niet te veel aandacht terugleest of ziet in de media. Iedere client is belangrijk. Een moordzaak, een crime passionelle, een grensoverschrijdende en/of grensverleggende drugszaak, een verkeersmisdrijf met zwaar lichamelijk letsel of zelfs dodelijke afloop, een geweldadige overval. Noem maar op. Maar ook een winkeldiefstal, een invordering van een rijbewijs of een burenruzie waarbij een klap is gevallen.

De client weet zelf wel waarom hij kiest voor mr Vonken. Of het nu een betalende client is of een client die de kosten niet zelf kan betalen en aangewezen is op gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond “de akte van onvermogen”. Daar maakt mr Vonken, zoals het hele kantoor, geen onderscheid in. Raar en niet gebruikelijk? Misschien, maar een ieder heeft recht op advocatenhulp! In aanraking komen met justitie, terecht of onterecht, is voor een ieder vaak zeer ingrijpend. Net als voor de ouders van wie hun kind en dus ook zijzelf daarmede in aanraking komen!

Over zaken waarin mr Vonken als advocaat is opgetreden en wat zijn werkwijze is? Mr Vonken praat niet graag over zichzelf. Wat clienten over hem vinden is veel belangrijker. Betere reclame is er niet. Wilt U toch meer informatie, kijk dan op deze site onder het kopje Zaken of  Google op “advocaat Vonken” en U kunt zich zelf nog overtuigen. Mocht dat nodig zijn….