Welkom bij kantoor Vonken & Szymkowiak Strafrechtadvocaten

UPDATE in verband met Coronacrisis

Ondanks het feit dat heel Nederland in rep en roer is, zoals ook de rest van de wereld door de onwerkelijke situatie waarin wij nu leven, streven wij er toch naar U naar behoren van dienst te kunnen zijn. Daarbij moeten wij in Uw en ons belang natuurlijk wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Rechtbanken en Gerechtshoven zijn grotendeels voorlopig gesloten wat betreft lopende zaken. In lopende en nog komende zaken worden voorzieningen getroffen zodat de belangen van hen die aanspraak maken op het rechtssysteem naar behoren kunnen worden gewaarborgd. Wij willen Uw belangen in Uw strafzaken uiteraard evenzeer naar behoren blijven behartigen en dat doen wij ook. In concrete zaken krijgt U van ons bericht wat betreft het doorgaan van zittingen en dergelijke waarbij U bent betrokken. Wanneer U zelf vragen heeft, kunt U ons daarvoor ook bereiken. Echter, rechtstreeks face-to-face contact moet helaas zo veel mogelijk worden voorkomen. Zaken van voorgeleidingen en strafzittingen waarbij detentie een rol speelt zullen zo veel mogelijk middels videoconferentie doorgang vinden. Uiteraard zijn wij zelf wel afhankelijk van de daartoe door de overheid ter beschikking te stellen faciliteiten. Bezoek aan gedetineerden door ons is helaas door overheidsmaatregelen niet of nauwelijks mogelijk. Detentieinrichtingen zijn immers voor het bezoek gesloten verklaard. Dat treft ook ons als ambtelijk bezoek. Persoonlijke afspraken binnen ons kantoorverband kunnen enkel en alleen plaatsvinden na telefonische afspraak met de betreffende advocaat. Het kan daarbij zo zijn dat de afspraak niet binnen het kantoorpand kan geschieden. Afspraken en besprekingen zijn uiteraard ook telefonisch mogelijk. Wij vragen Uw begrip voor de ontstane situatie. Met U hopen wij dat een en ander ten spoedigste in positieve zin zal wijzigen. In elk geval, wij blijven paraat staan voor U.

Vonken & Szymkowiak Strafrechtadvocaten.

Het kantoor Vonken & Szymkowiak Strafrechtadvocaten startte in april 2011. Toch is het geen jong en onervaren kantoor. Mr. Vonken is al ruim 30 jaar zeer actief als strafrechtadvocaat en mr. Szymkowiak al ruim 10 jaar. Het kantoor kan dan ook steunen op jarenlange ervaring en kennis in en van het strafrecht.
De advocaten houden zich natuurlijk alleen maar bezig met het strafrecht. Hoewel ze kind aan huis zijn bij de Rechtbank Maastricht, wordt de verdediging door het gehele land gevoerd. Daarbij ligt steeds het accent op het geven van een gedegen en reëel advies aan cliënten om vervolgens de verdedingsstrategie samen te bepalen. Er worden geen beloftes of toezeggingen gedaan over de uitkomst van een strafzaak. Wel worden de zaken tijdig uitvoerig bestudeerd en vervolgens besproken met cliënten. Cliënten worden voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang in hun zaak en krijgen een kopie van alle relevante stukken zoals dossier en gevoerde correspondentie.
Wij vinden het van groot belang dat een verdachte weet dat er serieus aan zijn zaak wordt gewerkt en dat het onderste uit de kan wordt gehaald. Het belang van cliënt staat altijd voorop, maar het is de advocaat die op basis van jarenlange ervaring, dossierkennis en relevante jurisprudentie uiteindelijk bepaalt wat de mogelijkheden zijn in een zaak.
Het kantoor behartigt de belangen van cliënten zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) alsook op betalende basis. Het standaard uurtarief ligt op € 350,00 exclusief BTW, maar in het algemeen wordt gewerkt met een prijsafspraak voor de hele zaak.
Algemene voorwaarden Vonken & Szymkowiak Strafrechtadvocaten

Mr. Arthur Vonken

Mr Vonken is advocaat sedert 1987. Begonnen destijds bij de gerenommeerde strafpleiter mr. Hiddema. Maar net zo goed zaken die zich meer in de anonimiteit bevinden en waarvan de client ook liever niet te veel aandacht terugleest of ziet in de media. read more »


tel: +31 (0) 655 336 723

Mr. Peer Szymkowiak

Mr. Szymkowiak studeerde Nederlands recht in Maastricht en kwam er al snel achter dat hij voornamelijk geïnteresseerd was in strafrecht. Na een stage als student in Amsterdam en Maastricht bij strafrechtkantoren was hij kort werkzaam als voluntair bij mr. Hiddema. read more »

tel: +31 (0) 654 986 810

Mr. Erik Maessen

Mr. Maessen studeerde Nederlands recht in Tilburg. Gedurende zijn studie was hij werkzaam bij het Resortsparket te s'-Hertogenbosch. Na zijn studie werkte hij 6 jaar bij advocatenkantoor Moszkowicz te Maastricht in de sectie Strafrecht. Hierna startte hij samen met mr. Szymkowiak een eigen kantoor te maastricht. read more »

tel: +31 (0) 610 925 094